Doelstelling St. Minstralministries

Worship Center Middelburg is een onderdeel van St. Minstralministries. 

Doelstelling:

Het doel wat wij als gemeente willen uitdragen is lofprijs en profetische aanbidding in het eren van onze God. 

Het goede nieuws van het evangelie van Jezus Christus van bevrijding en verlossing bekend te maken en het Woord van God te onderwijzen.

Het bestuur van St. Minstralministries:

Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de volgende personen.

Voorzitter:                                   

Secretaris/penningmeester:  Mevr. W.A.E. Hinoke-Schutte

Algemeen lid:                              Dhr. J.G.A. Baljeu

Mevr. W.A.E. Schutte-Hinoke is de voorganger voorheen samen met haar man.

Zij leidt de gemeente met diverse leiders.

Mevr. P.W. Rol  bestuurlijke oudsten

Dhr. E. Hodge Bestuurlijke oudsten

Dhr. J. Minnaard en Mevr. P Minnaard-Bouwman adviseurs

Activiteiten:

De zondagen dat er dienst wordt gehouden (zie agenda), bestaat uit een zangdienst en een eventueel gesproken woord.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Ook is er soep en/of broodjes

Wekelijks is er op de maandagavond bidstond in de Vinkenhof 16 te Middelburg met uitzondering van de schoolvakanties.

Voor een actueel overzicht van de activiteiten zie de agenda.

ACTUELE BELEIDSPLAN

Het houden van diensten 2x per maand op de zondagochtend en 2x per maand op de vrijdagavond

Lofprijsavonden daar wanneer ze zijn ingepland en aangekondigd.

Pastorale ondersteuning.

Regelmatig gastsprekers uitnodigen.

Uitgaan in prediking alleen of met lofprijsteam.

Uitreiken om samen te werken met andere gemeentes.

BELONINGSBELEID

 

Gastsprekers krijgen een gift mee

Voorganger en bestuurlijke oudsten krijgen vrijwilligersbijdrage

UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

 

Samenkomsten gehouden met 1x in de 2 maanden gezamelijk gegeten.

Via Zoom online diensten georganiseerd.

Pastorale ondersteuning geboden.

4x per maand bidstond gehouden.

Uitgereikt om samen te werken met andere gemeenten

Uit gegaan naar andere gemeentes voor prediking en lofprijs.

Gastsprekers uitgenodigd.

Voor een actueel overzicht van de activiteiten zie de agenda en waar wij dienen.

Financiële verantwoording:

Financiële verantwoording zie de bijgevoegde documenten.

 

 

 

Algemene gegevens

 

De naam van de instelling: Stichting Minstralministries, Worship Center Middelburg is hier een onderdeel van.

Fiscaal nummer: 818891646

Het postadres: Vinkenhof 16, 4332 DL Middelburg

 

ANBI